Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus Oripäässä

Varhaiskasvatusta tarjotaan Oripäässä kolmessa eri päiväkotiyksikössä. Päiväkoti Kultasiivessä ovat alle kolme vuotiaat lapset;  Ketunpesässä hoidettavana ovat yli kolme vuotiaat lapset  ja Nallenkolossa varhaiskasvatuksessa ovat esiopetusikäiset ja viisi vuotiaat. Myös esiopetus tapahtuu Nallenkolossa. Päiväkodin lisäksi Oripäässä varhaiskasvatusta tarjotaan myös perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatus on osan sivistystoimea. Varhaiskasvatuksen kentästä vastaa varhaiskasvatuksen päällikkö, hänen yhteystiedot löytyvät täältä.

Sähköinen Daisy -asiointipalvelu

Oripään varhaiskasvatus siirtyy käyttämään sähköistä Daisy -asiointipalvelua (eDaisy ja DaisyFamily) 1.5.2024 alkaen. Sähköinen Daisy -asiointipalvelu helpottaa yhteydenpitoa varhaiskasvatuksen ja huoltajien kesken.

eDaisyn kautta hoidetaan haku varhaiskasvatukseen sekä muut varhaiskasvatuksen muutoksiin ja irtisanomisiin liittyvät ilmoitukset. Palvelun kautta huoltajat saavat myös tiedoksi lasten sijoitus- ja maksupäätökset. DaisyFamily -sovellus taas on huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön päivittäinen asiointikanava, jossa varataan hoitoajat ja jonka kautta voidaan viestiä. eDaisyn käyttöönoton myötä siirrymme pelkästään sähköisiin päätöksiin ja paperisia päätöksiä ei enää toimiteta.

Harjoittelukäyttö aloitetaan ti 2.4.2024 sekä henkilöstön, että lasten huoltajien osalta.

Lue lisää Daisy -asiointipalvelusta tiedotteesta. 

Suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelma löytyy täältä, esiopetussuunnitelma täältä.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelma 2023-2024 löytyy täältä.

Varhaiskasvatuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan pääset tutustumaan tästä. 

Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja 1.1.2019 sekä huoltajien tietoja 1.9.2020 lähtien. Lisätietoja Vardasta: tiedote 1 ja tiedote 2.

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisillä palveluntuottajilla on varhaiskasvatuslain 44 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus toiminnasta kunnan varhaiskasvatuksen järjestäjälle.

Sosiaaliasiamies

Oripään sosiaaliasiamiespalveluista huolehtii Merikratos Sosiaalipalvelut Oy. Lain mukaan kunnan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on myös varhaiskasvatuksen osalta neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:

Neuvonta: puh. 050 341 5244, tiistaisin klo 12-15 ja ke–to klo 10–13

Sosiaaliasiamiehet Jarno Heino ja Maija-Kaisa Sointula.

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja): sosiaaliasiamies@merikratos.fi

Postiosoite: Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto.

Merikratoksen sosiaaliasiamiehen v. 2022 esitteen voit lukea tästä.