Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus Oripäässä

Varhaiskasvatusta tarjotaan Oripäässä perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäiväkodissa sekä kahdessa eri päiväkotiryhmässä: Kultasiiven sisarusryhmässä sekä Nallenkolossa, jossa annetaan myös esiopetusta. Varhaiskasvatus on osana sivistystoimea. Varhaiskasvatuksen kentästä vastaa varhaiskasvatuksen päällikkö, hänen yhteystiedot löytyvät täältä.

Suunnitelmat
Varhaiskasvatussuunnitelma löytyy täältä, esiopetussuunnitelma täältä.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelma 2022-2023 löytyy täältä. 

Varda
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja 1.1.2019 sekä huoltajien tietoja 1.9.2020 lähtien. Lisätietoja Vardasta: tiedote 1 ja tiedote 2.

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisillä palveluntuottajilla on varhaiskasvatuslain 44 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus toiminnasta kunnan varhaiskasvatuksen järjestäjälle.

Sosiaaliasiamies
Oripään sosiaaliasiamiespalveluista huolehtii Merikratos Sosiaalipalvelut Oy. Lain mukaan kunnan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on myös varhaiskasvatuksen osalta neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:

Neuvonta: puh. 050 341 5244, tiistaisin klo 12-15 ja ke–to klo 10–13

Sosiaaliasiamiehet Jarno Heino ja Maija-Kaisa Sointula.

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja): sosiaaliasiamies@merikratos.fi

Postiosoite: Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto.

Merikratoksen sosiaaliasiamiehen v. 2022 esitteen voit lukea tästä.