Kuljetus

KOULUTAKSIKULJETUKSET

Taksikuljetuksista vastaa Tapio Pajula (puh. 050-558 2558). Kuljetusoppilaat saavat tarkat kuljetusajat hänelle soittamalla elokuussa ennen lukuvuoden alkamista.

SUSIUHKAKULJETUKSET

Sivistyslautakunta 7.9.2022 § 78:
Susiuhkakuljetukset toteutetaan jatkossa viikoilla 40-7.

SUSIUHKAKULJETUKSET

Sivistyslautakunta 30.11.2015 § 52:
”Anomuksesta aamukuljetus voidaan myöntää oppilaille, jotka eivät kuulu kuljetuksen piiriin, 1 euro/päivä/oppilas maksua vastaan pimeän aikaan (viikot 43–7). Kuljetus myönnetään määräaikaisena lukuvuodeksi kerrallaan. Anomukset käsittelee sivistysjohtaja.” Oppilaan kuljetuspiste on kotipiha. Laskutus lukukauden päätteeksi.
Maksuttomassa, laajennetussa kuljetusetuudessa oppilaan kuljetuspiste on niinikään kotipiha. Tällainen oppilas kuuluu jo  entuudestaan kuljetusedun piiriin. (Ks. kuljetusperiaate1 alempana.)Vapaamuotoisen  anomuksen tulee olla, lyhyine perusteluineen, kirjallinen.

OPPILASKULJETUKSET KERHOJEN JÄLKEEN


Oppilaskuljetukseen oikeutetut saavat kuljetuksen kotiin oppituntien jälkeen. Iltapäiväkerhon tai muun koulun kerhon jälkeen EI ole taksikuljetusta, vaan kuljetusvastuu on huoltajilla.

 

ORIPÄÄN KOULUN KULJETUSPISTEET JA KULJETUSPERIAATTEET 

KULJETUSPISTEET:

1 Yläneentie
2 Perämäenkulmantien ja Kortesuontien risteys
3 Tanskilantien ja Uitontien risteys
4 Jouhijoentien ja Palontien risteys
5 Myllylähteentien ja Myllykyläntien risteys
6 Kangastien ja Hirvikoskentien  risteys
7 Rantatien ja Jaakontien risteys
8 Huovintie
9 Turuntien ja Vähätalontien risteys
10 kotitien päästä
11 kotipiha

Lisätietoja ja tarkemmat ajat elokuussa takseilta:
Tapio Pajula puh.  050-5582558 (HUOM! Tekstiviestit nimenomaan tähän numeroon.)
Ajat ovat arvioituja aikoja, jotka voivat vähän vaihdella riippuen esim.  sääoloista. Ole ajoissa pysäkillä!

KOULUTAKSIAIKATAULU

klo 8.25 alkavina koulupäivinä:
7.25 Myllykylä
n. 7.30 Latva
n. 8.00 Korven asuntoalue ja muu keskusta

klo 9.00 alkavina koulupäivinä:
7.55 Myllykylä
n. 8.00 Latva
n. 8.30 Korven asuntoalue ja muu keskusta

KOULUBUSSIAIKATAULU VALTANEN


Kantatietä 41
7.25 Myllykylä
7.30 Vuotava
7.40 Latvan kääntöpaikka (vanha meijeri)
7.45 Kulmalankuja
7.55 Oripään koulu
8.00 Oripää, Kivimakasiini
8.05. Korven asuntoalueen pysäkki Loimaantie
8.10 Tanskilan th pysäkki
8.30 Riihikosken koulu

Turuntietä
7.40 Oripää Kivimakasiini
7.55 Pihlava
8.05 Haveri
8.15 Pöytyä kk
8.20 Mustanoja
8.30 Riihikosken koulu

 


ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä/§ Sivu
11.9.2008/§ 54
Sivistyslautakunta 9.10.2008/§64 66

KULJETUSPERIAATTEET

Täsmennetään kuljetusperiaatteita niin, että huomioidaan pimeä vuodenaika. Määritellään kuljetukseennousupaikat: Peruskoulun oppilaalle järjestetään ilmainen kuljetus tai huoltajalle myönnetään saattokorvaus seuraavien periaatteiden mukaan:

  1. Koulumatkan pituus, vaikeus, rasittavuus tai vaarallisuus
    a) 1.-3.luokan oppilaan matka on yli kolme (3) kilometriä. Matka mitataan kotitontin portilta koulutontin portille lyhintä tietä käyttäen.
    b) 4.-6.luokan oppilaan koulumatka on yli viisi (5) kilometriä. Matka mitataan kotitontin portilta koulutontin portille lyhintä tietä käyttäen
    c) Oppilaan koulumatka on vaarallinen. Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteina käytetään tielaitoksen määrittelemiä koulumatkan turvallisuuden arviointiohjeita ja/tai poliisiviranomaisen lausuntoa. Kantatie 41:n ylitys katsotaan vaaralliseksi.
    d)  Koulumatka on oppilaalle liian vaikea. Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan vaikeuden takia edellyttää lääkärin tai vastaavan asiantuntijan lausuntoa. Lausunnossa on todettava kuljetustarve.

Täsmennykset kohtiin a-d:
Taksikuljetuksia ovelta ovelle –palveluna ei järjestetä.
Tien ylitys tai siirtyminen lähimmälle kulkuneuvon pysähtymispaikalle ei edellytä kuljetuksen järjestämistä.

2. Etäisyys kotitontin portilta kuljetukseen nousupaikkaan
Jos kohdan yksi mukaan kuljetusedun saavan oppilaan koulumatka kotitien päästä kuljetukseen nousupaikalle on 1.-3. luokkalaisella yli 1000 metriä ja 4.-6. luokkalaisella yli 1500 metriä, oppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen kotitontin portilta.

3. Oppilaiden kuljetukseen nousupaikat
a) Bussikuljetus: vakiintuneet paikat sekä uutena Myllylähteentien ja Myllykyläntien risteys
b)Taksikuljetus:

– Yläneentie
– Perämäenkulmantien ja Kortesuontien risteys
– Tanskilantien ja Uitontien risteys
– Jouhijoentien ja Palontien risteys
– Myllylähteentien ja Myllykyläntien risteys
– Kangastien ja Hirvikoskentien  risteys
– Rantatien ja Jaakontien risteys
– Huovintie
– Turuntien ja Vähätalontien risteys

4. Koulukuljetusmuodot
Koulukuljetukset perustuvat linja-autojen vakiovuoroihin ja tilattuihin taksireitteihin.

5.Kuljetusten maksullisuus
Huoltaja voi anoa lapselleen maksullista taksikuljetusta. Kuljetus voidaan myöntää, mikäli reitti on jo olemassa ja taksissa on tilaa. Kunnan toimesta ei maksullisia taksireittejä perusteta. Jos oppilas valitsee muun kuin lautakunnan osoittaman koulun, ei hänen kuljetus- tai saattokustannuksia korvata. Jos oppilas valitsee vieraan kunnan koulun, ei hänen matkakustannuksiaan korvata.

Ehdotus
Lautakunta päättää hyväksyä uudet kuljetusperiaatteet.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.