Hyvinvointitoimi

Hyvinvointitoimi vastaa kirjasto- ja kulttuuripalveluista, liikuntatoimesta, vapaa-aikatoimesta, nuorisotoimesta, maahanmuuttopalveluista sekä opistopalveluista.

Kuntien tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä; ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja; vahvistaa osallisuutta. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikilla kunnan toimialoilla. Se parantaa kuntalaisten elämänlaatua, lisää työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitsee sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.