Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Vuoden 2023 talousarviossa otettiin Oripään kunnassa käyttöön osallistuva budjetointi. Osallistuvaa budjetointia varten talousarvioon varattiin 10 000€.  Alkuvuoden 2023 aikana kuntalaisilta kerättiin ehdotuksia käyttökohteista. Ehdotuksia käyttökohteiksi saatiin 90 kappaletta. Valittavien kohteiden tulee täydentää/monipuolistaa palveluja ja palvella laajaa asukasjoukkoa kuntastrategian tavoitteita tukien. Kunnanhallitus valitsi neljä ehdotusta kuntalaisten äänestettäväksi.

Kunnanhallitus päätti valita äänestykseen seuraavat ehdotukset:

  1. Lasten leikkipuistojen parantaminen
  2. Myllylähteen alueen kehittäminen
  3. Kangastuvan alueen kehittäminen
  4. Yleisilmeen kohentaminen (mm. penkit, roskikset, kukkaistutukset, valaistu

Äänestys oli tasainen kaikkien neljän vaihtoehdon välillä. Äänensä vaihtoehdoille antoi 129 henkilöä.

Toukokuun kokouksessa kunnanhallitus valitsi toteutettaviksi hankkeiksi Myllylähteen alueen kehittämisen 7 000€ ja Yleisilmeen kohentamisen 3 000€.