Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Vuoden 2023 talousarviossa otettiin Oripään kunnassa käyttöön osallistuva budjetointi. Osallistuvaa budjetointia varten talousarvioon varattiin 10 000€.

 

Osallistuva budjetointi 2024

Vuoden 2024 talousarvioon on varattu osallistuvaa budjetointia varten 8 000 euroa. Kuntalaisilta kerättiin ehdotuksia osallistuvaan budjetointiin 30.1.-16.2.2024 välisenä aikana. Ehdotuksia saatiin yhteensä 31. Kuntalaisten ehdotuksista kunnanhallitus on 26.2.2024 ollessa kokouksessaan päättänyt valita kuntalaisten äänestettäväksi neljä hanketta.

Äänestykseen valitut ehdotukset ovat:

  • Varhaiskasvatukseen lisää leluja ja pelejä tai tapahtumia
  • Kangastuvan alueen ja sen lähiympäristön viihtyisyyden lisääminen
  • Kuntosalin perusparannus
  • Museoiden perusparannus tai kulttuuritapahtuman/ -tapahtumien järjestäminen

Äänestys aikana 29.2.-18.3.2024 osallistuvan budjetoinnin käyttökohteista annettiin 178 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.3.2024, vuonna 2024 osallistuvan budjetin määrärahasta 4 000€ käytetään kuntosalin perusparannukseen ja 4 000€ Kangastuvan alueen ja sen lähiympäristön viihtyisyyden lisäämiseen.

 

Osallistuva budjetointi 2023

Alkuvuoden 2023 aikana kuntalaisilta kerättiin ehdotuksia käyttökohteista. Ehdotuksia käyttökohteiksi saatiin 90 kappaletta.  Kunnanhallitus valitsi neljä ehdotusta kuntalaisten äänestettäväksi.

Kunnanhallitus päätti valita äänestykseen seuraavat ehdotukset:

  1. Lasten leikkipuistojen parantaminen
  2. Myllylähteen alueen kehittäminen
  3. Kangastuvan alueen kehittäminen
  4. Yleisilmeen kohentaminen (mm. penkit, roskikset, kukkaistutukset, valaistu

Äänestys oli tasainen kaikkien neljän vaihtoehdon välillä. Äänensä vaihtoehdoille antoi 129 henkilöä.

Toukokuun kokouksessa kunnanhallitus valitsi toteutettaviksi hankkeiksi Myllylähteen alueen kehittämisen 7 000€ ja Yleisilmeen kohentamisen 3 000€. Osallistuvan budjetoinnin varoilla hankittiin Myllylähteelle laavu kaikkien kuntalaisten käytettäväksi, lisättiin taajama-alueelle penkkejä ja kukkaistutuksia sekä uusittiin Kivimakasiinin jouluvalot.