Hallinto

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hän toimii kunnanhallituksen kokouksissa esittelijänä ja valtuuston kokouksissa sihteerinä. Kunnanjohtaja vastaa myös kunnan elinkeinoelämän kehittämisestä.

 

Oripään kunnan strategia 2025
Visio 2025
Hallintosääntö
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
Tilintarkastuskertomus 2018
Talousarvio 2019
Markkinointisuunnitelma
Viranhaltijapäätökset