Hallinto

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hän toimii kunnanhallituksen kokouksissa esittelijänä ja valtuuston kokouksissa sihteerinä. Kunnanjohtaja vastaa myös kunnan elinkeinoelämän kehittämisestä.

 

Oripään kunnan strategia 2025
Visio 2025
Hallintosääntö
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Tilintarkastuskertomus 2019
Arviointikertomus 2019
Talousarvio 2021
Markkinointisuunnitelma
Viranhaltijapäätökset