Hallinto

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hän toimii kunnanhallituksen kokouksissa esittelijänä. Valtuuston kokouksissa toimii sihteerinä hallintosihteeri. Kunnanjohtaja vastaa myös kunnan elinkeinoelämän kehittämisestä.

 

Oripään kunnan strategia 2025
Visio 2025
Hallintosääntö
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020
Tilintarkastuskertomus 2020
Arviointikertomus 2020
Talousarvio 2021
Markkinointisuunnitelma
Viranhaltijapäätökset