Haku varhaiskasvatukseen

Oripään kunta tarjoaa varhaiskasvatuspalveluja

  • perhepäivähoidossa
  • päiväkoti Kultasiivessä
  • päiväkoti Nallenkolossa (jossa myös esiopetusikäisten täydentävä varhaiskasvatus)

Jos uutta varhaiskasvatuspaikkaa tarvitaan 1.8. alkavalle toimintakaudelle, tulee hakemus olla jätettynä maaliskuun loppuun mennessä. Nykykäytännön mukaan varhaiskasvatuksessa jo olevien perheiden ei tarvitse hakea paikkaa uudelle kaudelle. Ainoastaan, jos toivoo muutosta nykyiseen järjestelyyn, tulee hakemus täyttää ja toimittaa kunnan virastotalon postilaatikkoon (Koulutie 2) tai päiväkoti Kultasiipeen / varhaiskasvatuksen vastuuhenkilölle.

Varhaiskasvatukseen voi hakea myös läpi vuoden. Hakuaika on 4 kuukautta, ellei varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai työn tai opintojen takia johtuvasta muutosta kuntaan. Tällöin paikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Hakulomakkeita saa sivistystoimen toimistosihteeriltä (Koulutie 2) tai varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöltä sekä varhaiskasvatusyksiköistä. Hakulomakkeen voi myös tulostaa kunnan nettisivuilta kohdasta Lomakkeet.

Perhepäivähoidon esite
Welcome to Family Day Care