Haku varhaiskasvatukseen

Oripään kunta tarjoaa varhaiskasvatuspalveluja

  • perhepäivähoidossa
  • päiväkoti Kultasiivessä
  • päiväkoti Nallenkolossa
  • esiopetusikäisten osapäivähoidossa

Jos uutta varhaiskasvatuspaikkaa tarvitaan 1.8.2021 alkavalle toimintakaudelle, tulee hakemus olla jätettynä maaliskuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa olevien perheiden ei tarvitse hakea paikkaa tulevalle kaudelle. Ainoastaan, jos toivoo muutosta nykyiseen järjestelyyn, tulee hakemus täyttää ja toimittaa kunnan virastotalon postilaatikkoon (Koulutie 2) tai päiväkotiin.

Varhaiskasvatukseen voi hakea myös läpi vuoden. Hakuaika on 4 kuukautta, ellei varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen takia. Tällöin paikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Hakulomakkeita saa sivistystoimen toimistosihteeriltä (Yläneentie 2) tai varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöltä sekä varhaiskasvatusyksiköistä. Hakulomakkeen voi myös tulostaa kunnan nettisivuilta kohdasta Lomakkeet.

Perhepäivähoidon esite
Welcome to Family Day Care