Haku varhaiskasvatukseen

Oripään kunta tarjoaa varhaiskasvatuspalveluja

  • perhepäivähoidossa
  • päiväkoti Kultasiivessä, p. 044 762 5324
  • päiväkoti Nallenkolossa, jossa myös esiopetusta, p. 0400 863 190

Suosittelemme jättämään varhaiskasvatushakemuksen mahdollisimman pian ajankohdan ollessa tiedossa, ryhmien täyttöasteen vuoksi.

Jos uutta varhaiskasvatuspaikkaa tarvitaan 1.8. alkavalle toimintakaudelle, tulee hakemus olla jätettynä maaliskuun loppuun mennessä. Esiopetuksen syksyllä aloittava hakee sekä esiopetuspaikkaa että varhaiskasvatuspaikkaa, mikäli on tarve maksuttoman esiopetusajan klo 8.30-12.30 lisäksi täydentävälle varhaiskasvatukselle.

Nykykäytännön mukaan varhaiskasvatuksessa jo olevien perheiden ei tarvitse hakea paikkaa uudelle kaudelle. Ainoastaan, jos toivoo muutosta nykyiseen järjestelyyn, tulee hakemus täyttää ja toimittaa kunnan virastotalon postilaatikkoon (Varhaiskasvatus / Koulutie 2) tai päiväkoti Kultasiipeen (Koulutie 2) varhaiskasvatuksen vastuuhenkilölle, 31.3. mennessä.

Varhaiskasvatukseen voi hakea myös läpi vuoden. Hakuaika on 4 kuukautta, ellei varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai työn tai opintojen takia johtuvasta muutosta kuntaan. Tällöin paikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Hakulomakkeita saa sivistystoimen toimistosihteeriltä (Koulutie 2) tai varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöltä sekä varhaiskasvatusyksiköistä. Hakulomakkeen voi myös tulostaa kunnan nettisivuilta kohdasta Lomakkeet.

Haettuanne paikkaa saatte asiasta päätöksen sekä varhaiskasvatusyksikkönne esitteet sekä muut tarvittavat tiedot ja lomakkeet. Tuloselvitykset tai tieto korkeimman maksuluokan hyväksymisestä toimitetaan toimistosihteerille viimeistään 4 viikon kuluttua varhaiskasvatuksen aloittamisesta, minkä pohjalta saatte varhaiskasvatusmaksun päätöksen.