Haku varhaiskasvatukseen

Oripään kunta tarjoaa varhaiskasvatuspalveluja

  • perhepäivähoidossa
  • päiväkoti Kultasiivessä (alle 3-vuotiaat), p. 044 762 5324
  • Nallenkolon yksikössä (viisivuotiaat, esioppilaat ja esiopetus), p. 0400 863 190
  • Ketunpesän yksikössä (yli 3-vuotiaat), p. 044 7625314

Varhaiskasvatukseen voi ilmoittautua läpi vuoden. Hoitopaikkaa tulee hakea kuitenkin viimeistään 4 kk ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai koulutuksesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Elokuussa alkavaa uutta toimintakautta varten varhaiskasvatushakemus tulisi tehdä huhtikuun aikana. Haku koskee uusia varhaiskasvatukseen tulijoita. Esiopetukseen ilmoittaudutaan vuosittain helmikuussa. Esiopetuksen syksyllä aloittava hakee sekä esiopetuspaikkaa että varhaiskasvatuspaikkaa, mikäli on tarve maksuttoman esiopetusajan klo 8.30-12.30 lisäksi täydentävälle varhaiskasvatukselle.

Oripään kunnassa käytetään sähköistä Daisy -asiointipalvelua (eDaisy ja DaisyFamily) eDaisyn kautta hoidetaan haku varhaiskasvatukseen sekä muut varhaiskasvatuksen muutoksiin ja irtisanomisiin liittyvät ilmoitukset. Palvelun kautta huoltajat saavat myös tiedoksi lasten sijoitus- ja maksupäätökset, eikä paperisia päätöksiä enää toimiteta. DaisyFamily -sovellus taas on huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön päivittäinen asiointikanava.

Sähköinen varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisesti eDaisy -järjestelmän kautta.

Palveluun pääset tästä linkistä.

Järjestelmän käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista. Mikäli vahvan tunnistautumisen käyttö ei ole mahdollista, voit ottaa yhteyttä toimistosihteeri Satu Rintalaan 044-7625322 hakemuksen jättämistä varten. Toimistosihteeri myös neuvoo ja auttaa palvelun käytössä.