Vesihuolto

Oripään kunnan vesihuoltolaitoksen liittymisperusteet on tarkistettu ja uudet perusteet tulivat voimaan 1.1.2023 alkaen.

Käyttömaksut 1.1.2023 alkaen:

vesi: 1,00 €/m³ (alv 0 %)
jätevesi: 2,00 €/m³ (alv 0 %)
vesi: 1,24 €/m³ (alv 24 %)
jätevesi: 2,48 €/m³ (alv 24 %)

Vesiliittymä veroton 40,00 € / vuosi ja verollinen 49,60 € / vuosi, kulutuspisteissä joissa on etäluettava vesimittari.
Vesiliittymä veroton 30,00 € / vuosi ja verollinen 37,20 € / vuosi.
Viemäriliittymä veroton 30,00 € / vuosi ja verollinen 37,20 € / vuosi.

Vesihuoltolaitoksen:

Testausseloste 1, 2 ja 3 talousvesitutkimus 26.9.2023

Talousveden riskienarviointi

Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:

  • Vesijohtoverkosto
  • Palopostit
  • Väliaikainen vedenjakelu
  • Desinfiointivalmius
  • Pumppaus vesijohtoverkostoon

Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa. Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

 

Lisätietoja:

Oripään kunnan vesihuoltolaitos:

Tekninen johtaja Miika Hämäläinen 0447625310

Tekninen sihteeri Minna Mäkipää 0500531863

Liedon kunta

Ympäristöterveyspalvelut:

Terveystarkastaja Anu Vuotila-Kokko puh 040 547 3231