Vesihuolto

Oripään kunnan vesihuoltolaitoksen liittymisperusteet on tarkistettu ja uudet perusteet tulivat voimaan 1.1.2017 alkaen.

Käyttömaksut 1.1.2017 alkaen:

vesi: 1,00 €/m³ (alv 0 %)
jätevesi: 2,00 €/m³ (alv 0 %)
vesi: 1,24 €/m³ (alv 24 %)
jätevesi: 2,48 €/m³ (alv 24 %)

Vesiliittymän perusmaksu on 30 € / vuosi (alv 0 %), 37,20 € / vuosi (alv 24 %), viemäriliittymän perusmaksu on 30 € / vuosi (alv 0 %), 37,20 € / vuosi (alv 24 %).

Vesihuoltolaitoksen:

Testausseloste 1 ja 2 talousvesitutkimus 29.9.2021

Talousveden riskienarviointi

Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:

  • Vesijohtoverkosto
  • Palopostit
  • Väliaikainen vedenjakelu
  • Desinfiointivalmius
  • Pumppaus vesijohtoverkostoon

Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa. Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.


Lisätietoja:

Oripään kunnan vesihuoltolaitos:

Tekninen sihteeri Minna Mäkipää 0500531863

Liedon kunta

Ympäristöterveyspalvelut:

Terveystarkastaja Anu Vuotila-Kokko puh 040 547 3231