Kansalaisvaikuttaminen

Perustuslaissa säädetään yksilön oikeudesta osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Kansalaisvaikuttaminen on toimintaa, jonka avulla ihmiset pyrkivät muuttamaan tai säilyttämään yhteiskunnassa vallalla olevia asioita.

 

Vaaleissa äänestäminen on kenties tärkein kansalaisvaikuttamisen keino. Kansalaisvaikuttamisen kanavia ovat myös esimerkiksi toiminta poliittisissa puolueissa, yhteisöissä ja yhdistyksissä.

 

Kunnallisella tasolla kuntalaiset voivat vaikuttaa myös esimerkiksi antamalla palautetta kunnan toiminnasta tai palvelusta tai  tekemällä kunnalle aloitteita. Aloite voi liittyä mihin tahansa kunnan toimintaan ja myös sellaisiin palveluihin ja yhteistoimintoihin, joissa kunta toimii vain järjestäjänä.