Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan kunnan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta voidaan periä lain mukainen asiakasmaksu. Muusta kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta ja kunnan tilapäisesti antamasta varhaiskasvatuksesta voidaanperiä kunnan päättämä asiakasmaksu. Mahdollisista lakia laajemmista hyvityksistä voidaan päättää kunnassa toimivaltaisen toimielimen päätöksellä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat nousevat 1.8.2021 lähtien asiakasmaksulain muutoksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia.

Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksujaalennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (aiemman 50 %:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta peritään 20 % ensimmäisen eli nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Kaikille asiakkaille tehdään uudet asiakasmaksupäätökset 1.8.2021 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteet 1.8.2021 alkaen löytyvät tästä esitteestä.

(31.7.2021 saakka voimassa olevat maksuperusteet.)

Tuntiperusteisen laskutuksen sopimus löytyy täältä.

Huomaattehan, että maksuttoman keskeytyksen on kestettävä vähintään 4 viikkoa yhtäjaksoisesti ja siitä on ilmoitettava etukäteen vs. varhaiskasvatuksen vastuuhenkilölle.