Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan kunnan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta voidaan periä lain mukainen asiakasmaksu. Muusta kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta ja kunnan tilapäisesti antamasta varhaiskasvatuksesta voidaanperiä kunnan päättämä asiakasmaksu. Mahdollisista lakia laajemmista hyvityksistä voidaan päättää kunnassa toimivaltaisen toimielimen päätöksellä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat nousivat 1.3.2023 lähtien asiakasmaksulain muutoksen johdosta. 

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta peritään 20 % ensimmäisen eli nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Asiakasmaksupäätökset tarkistetaan 1.3.2023 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteet 1.3.2023 alkaen löytyvät tästä esitteestä. 

Huomaattehan, että 1.8.2022 alkaen oikeus maksuttomaan heinäkuuhun on, mikäli lapsi on ollut hoidossa edellisen vuoden elokuussa ja
on ollut keskeytyksettä varhaiskasvatuksessa koko toimintavuoden. Mikäli lapsi on kesä-elokuussa poissa hoidosta yhdenjaksoisesti kahdeksan (8) viikkoa tai enemmän, hyvitetään hoitomaksu tältä ajalta kokonaisuudessaan.

Huomaattehan myös, että hoitomaksua ei peritä, mikäli hoito keskeytetään vähintään 4 viikon  yhtäjaksoiseksi ajaksi ja siitä on ilmoitettu etukäteen varhaiskasvatuksen vastuuhenkilölle.

Tuntiperusteisen laskutuksen sopimus (esim. Lomakkeet-sivulla) on täytettävä, mikäli varattu aika alittaa 140 h / kuukaudessa.

Perhepäivähoidossa, mikäli varahoitoa ei ole varattu koko toimintakaudella ja perhe järjestää hoidon itse perhepäivähoitajan ollessa poissa työstä: hyvitettävät päivät perhe ilmoittaa itse suoraan toimistosihteerille.