Esiopetus

Tervetuloa esiopetukseen Oripäähän!

Esiopetus järjestetään varhaiskasvatuksen tiloina toimivassa Nallenkolossa (Koulutie 2, virastotalo) esiopetus luo eheän jatkumon lapselle jatkuen samoissa tiloissa esiopetusta täydentävällä varhaiskasvatuksella, saman henkilöstön toimesta. Päivittäinen esikouluaika on 8.30-12.30. Tutustu Oripään kunnan esiopetussuunnitelmaan. joka on päivitetty elokuussa 2023.

Toimintavuosina 2021-2023 Oripään varhaiskasvatus kuuluu kaksivuotisen esiopetuskokeilun verrokkiryhmään. Toisin sanoen esiopetusta annetaan siis vain yksivuotisena, mutta ryhmässä toteutetaan vertaisarviointeja kansallista tutkimusta varten.

Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Tavoitteena on parantaa lasten oppimisedellytyksiä ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa. Tilapäinen vapautus esiopetuksesta on haettava, mikäli ennakoitu poissaolo kestää yli 5 arkipäivää. Tätä lyhyemmät poissaolot ilmoitetaan esiopetusyksikköön. Vuorohoidollisista syistä johtuvaa ajoittaista vapautusta esiopetuksesta tulee hakea erikseen kirjallisella hakemuksella ja siitä on hyvä ilmoittaa esiopetukseen ilmoittautuessa esiopetusta edeltävänä keväänä.

LUKUVUOSI 2023-2024

Esiopetusta järjestetään v. 2017 syntyneille esiopetusvelvollisille lukuvuonna 2023-2024 seuraavasti:

Syksyn toimintakausi ma 14.8.2023 – ti 21.12.2023

Syysloma viikolla 42 eli 16-22.10.2023, ei esikoulua

Esiopetusta ei järjestetä pe 20.9.2023 (kehittämispäivä)

Kevään toimintakausi ma 8.1.2024 – pe 31.5.2024

Talviloma viikolla 8 eli 19-25.2.2024, ei esikoulua

Esiopetusta ei järjestetä 10.5.2024 (helatorstain jälkeinen perjantai)

Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuoden 2023 teemana on “Kielten rikas maailma” ja painotamme tämän oppimiskokonaisuuden tavoitteita toimintavuoden aikana.

Esiopetuksen kolme painotettavaa aihekokonaisuutta, jotka pohjaavat valtakunnallisen esiopetussuunnitelman arvopohjaan, ovat:

  1. Osallisuus (lasten ja perheiden)
  2. Kaveri- ja tunnetaidot
  3. Leikki (tuettu leikki ja leikkitaidot)


ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN HELMIKUUSSA 2024

Helmikuun 2024 aikana vuonna 2018 syntyneet ilmoittautuvat esiopetukseen toimintakaudelle 2024–2025. Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu täyttämällä webropol-lomake näillä sivuilla TAI vaihtoehtoisesti täyttämällä paperi-ilmoittautuminen, mikäli ette halua käyttää sähköistä lomaketta. Molemmat löytyvät sivulta Lomakkeet.

Paperilomakkeita saa myös esiopetusyksiköstä, Nallenkolosta.