Esiopetus

Tervetuloa esiopetukseen Oripäähän!

Esiopetus järjestetään varhaiskasvatuksen tiloina toimivassa Nallenkolossa (Koulutie 2, virastotalo). Esiopetus luo eheän jatkumon lapselle jatkuen samoissa tiloissa esiopetusta täydentävällä varhaiskasvatuksella, saman henkilöstön toimesta. Päivittäinen esikouluaika on 8.30-12.30. Tutustu Oripään kunnan esiopetussuunnitelmaan. joka on päivitetty elokuussa 2022.

Toimintavuosina 2021-2023 Oripään varhaiskasvatus kuuluu kaksivuotisen esiopetuskokeilun verrokkiryhmään. Toisin sanoen esiopetusta annetaan siis vain yksivuotisena, mutta ryhmässä toteutetaan vertaisarviointeja kansallista tutkimusta varten.

Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Tavoitteena on parantaa lasten oppimisedellytyksiä ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa. Tilapäinen vapautus esiopetuksesta on haettava, mikäli ennakoitu poissaolo kestää yli 5 arkipäivää. Tätä lyhyemmät poissaolot ilmoitetaan esiopetusyksikköön. Vuorohoidollisista syistä johtuvaa ajoittaista vapautusta esiopetuksesta tulee hakea erikseen kirjallisella hakemuksella ja siitä on hyvä ilmoittaa esiopetukseen ilmoittautuessa esiopetusta edeltävänä keväänä.

LUKUVUOSI 2023-2024

Esiopetusta järjestetään v. 2017 syntyneille esiopetusvelvollisille lukuvuonna 2023-2024 seuraavasti:

Syksyn toimintakausi ma 14.8.2023 – ti 21.12.2023

Syysloma viikolla 42 eli 16-22.10.2023, ei esikoulua

Esiopetusta ei järjestetä pe 20.9.2023 (kehittämispäivä)

Kevään toimintakausi ma 8.1.2024 – pe 31.5.2024

Talviloma viikolla 8 eli 19-25.2.2024, ei esikoulua

Esiopetusta ei järjestetä 10.5.2024 (helatorstain jälkeinen perjantai)

Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintavuoden 2023-2024 teemana on “Kielten rikas maailma” ja painotamme tämän oppimiskokonaisuuden tavoitteita toimintavuoden aikana.

Esiopetuksen kolme painotettavaa aihekokonaisuutta, jotka pohjaavat valtakunnallisen esiopetussuunnitelman arvopohjaan, ovat:

  1. Osallisuus (lasten ja perheiden)
  2. Kaveri- ja tunnetaidot
  3. Leikki (tuettu leikki ja leikkitaidot)

LUKUVUOSI 2024-2025

Esiopetusta järjestetään v. 2018 syntyneille esiopetusvelvollisille lukuvuonna 2024-2025 seuraavasti:

Syksyn toimintakausi ke 14.8.2024 – pe 20.12.2024

Syysloma viikolla 42 eli 14.-18.10.2024, ei esikoulua.

Esiopetusta ei järjestetä varhaiskasvatushenkilöstön kehittämispäivänä. (Kehittämispäivän ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

Kevään toimintakausi ti 7.1.2025 – ke 28.5.2025.

Talviloma viikolla 8 eli 17.-21.2.2025, ei esikoulua.

Esiopetusta ei järjestetä varhaiskasvatushenkilöstön arviointipäivänä. (Arviointipäivän ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)


ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN HELMIKUUSSA 2024

Helmikuun 2024 aikana vuonna 2018 syntyneet ilmoittautuvat esiopetukseen toimintakaudelle 2024–2025. Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu täyttämällä webropol-lomake näillä sivuilla TAI vaihtoehtoisesti täyttämällä paperi-ilmoittautuminen, mikäli ette halua käyttää sähköistä lomaketta. Molemmat löytyvät sivulta Lomakkeet.

Paperilomakkeita saa myös esiopetusyksiköstä, Nallenkolosta.

ESIKOULUKULJETUKSET

Esikoululainen on oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen, mikäli yhdensuuntainen koulumatka on yli 3 km. Esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka, oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kantatie 41:n ylitys on Oripäässä luokiteltu vaaralliseksi. Kuljetus järjestetään kotiovelta esiopetusyksikön ovelle. Maksuttomaan kuljetukseen ilmoittaudutaan esikouluilmoittautumisen yhteydessä.

Mikäli edellytykset maksuttomaan kuljetukseen eivät täyty, voi huoltaja anoa lapselleen maksullista taksikuljetusta. Kuljetus voidaan myöntää, mikäli reitti on jo olemassa ja taksissa on tilaa. Kunnantoimesta ei maksullisia taksireittejä perusteta.

Esikoulukuljetuksista on päätetty sosiaalilautakunnassa 12.8.2014 §48.

 

Esikoululaiset ovat oikeutettuja hakemuksesta myös susiuhkakuljetukseen viikkojen 40-7 välisenä aikana. Tarkemmin susiuhkakuljetuksesta ja sen hakemisesta voit lukea tästä