Sivistystoimi

Sivistysjohtaja, Oripään koulun rehtori Mika Virtanen.
Sivistystoimi vastaa varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, peruskoulutuksesta ja erityisopetuksesta.

 


Sivistystoimen hallinnoimien tilojen tilavuokrataksat ja käyntimaksut


Vuokranmaksuvelvollisuus sivistystoimen tiloja käytettäessä:

  1. Vuokranmaksuvelvollisia ovat esim. yritykset, yhdistykset, kerhot ja yksityiset henkilöt
  2. Kunnan järjestämässä toiminnassa kunnan tiloista ei tarvitse maksaa vuokraa. Kunnan järjestämäksi toiminnaksi katsotaan myös tapahtuman järjestäminen yhteistyössä kunnan kanssa. Yhteistyö tarkoittaa tässä kunnan toimihenkilön aktiivista työpanosta itse tapahtumassa ja myös sen järjestelyissä.
  3. Jos kaikki tapahtumaan, kerhoon, kokoukseen tms. osallistuvat ovat valvojia tai ohjaajia lukuun ottamatta alle 18- vuotiaita, vuokraa ei peritä. Osallistujien enemmistön tulee olla oripääläisiä.
  4. Jos ykköskohdassa mainittu taho kerää tilaisuuteen tai myönnettyihin vuoroihinsa osallistumismaksua, myy pääsylippuja tms., on se vuokranmaksuvelvollinen. Kolmoskohta ei päde tässä tapauksessa.