Oripään kunta päivittää rakennusrekisterin tietoja

Kunnan rakennusrekisterissä on tietoja useimmista rakennuksista ja rakennelmista. Monesti tiedoissa on kuitenkin virheitä tai puutteita. Välillä puuttuu rakennuksen kerrosala, välillä sijaintitiedot ovat väärin. Jotkin, varsinkin vanhemmat, rakennukset tai rakennelmat puuttuvat rekisteristä kokonaan. Puutteet ovat voineet tulla esimerkiksi sähköiseen järjestelmään siirryttäessä, eikä virheitä ole vuosien saatossa korjattu. Puutteelliset tai väärät tiedot voivat tulla ongelmaksi esimerkiksi kiinteistöä myytäessä tai selvitettäessä jäljellä olevaa rakennusoikeutta.

Kiinteistökartoituksen yhteydessä saadaan ajan tasalle myös Digi- ja väestötietoviraston ja verohallinnon kiinteistötiedot. Tietojen ajantasaisuudesta hyötyy myös pelastuslaitos, vakuutusyhtiöt sekä moni muu.

Rakennustietojen kysely

Kiinteistökartoituksen verkkolomake

Oripään kiinteistökartoitus

Voit täyttää kiinteistökartoituksen sähköisen lomakkeen yllä olevan linkin kautta.

Täytä lomake jokaisesta kiinteistön rakennuksesta ja rakennelmasta, jossa yli 160 cm korkeaa pinta-alaa on vähintään 5 m2.

Täytä kysely kaikista kiinteistöistäsi, myös niistä, joilla ei ole rakennuksia.

Kyselyn/lomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää ohjeiden mukaan mahdollisimman tarkasti ja nykytilanteen mukaisesti. Erityisen tärkeät kohdat ovat rakennusluokitus, pinta-ala ja rakennusvuosi. Jos tarkkaa tietoa ei esimerkiksi rakennusvuodesta ole saatavilla, on tärkeää antaa edes arvio.

Yksi lomake toimitetaan myös paperisena kiinteistön omistajalle ja lisää paperisia lomakkeita voit tulostaa alta löytyvistä linkeistä. Ensisijaisesti suosittelemme kuitenkin sähköisen kyselyn käyttämistä. Lomakkeen täytön jälkeen lataa palveluun myös täyttämäsi karttaotteet.

Tarkemmat ohjeet kyselyn täyttämiseen

PDF-lomake tulostettavaksi

Karttaotteiden toimitus

  • lataamalla kartasta otetut skannaukset/kuvat sähköisen kyselyn lähettämisen jälkeen avautuvan linkin kautta
  • lataa skannaukset/kuvat.  Jos linkki ei toimi, kopioi se ja avaa selaimen yksityisessä/incognito-ikkunassa.
  • sähköpostilla osoitteeseen tekninen@oripaa.fi
  • vastauslähetyksellä, joka syntyy kun taitatte kirjeen ensimmäisen sivun (kunta on maksanut vastauslähetyksen postimaksun)
  • tuomalla lomakkeet Oripään kunnan tekniseen toimistoon, osoitteessa Koulutie 2, 32500 Oripää

Maastomittaukset

Kunnan alueella tehdään maastomittauksia puuttuvien rakennusten pinta-alojen tarkastamiseksi seuraavien vuosien aikana, lähinnä kesäaikaan. Mittaajat liikkuvat tonteilla tarkastaen rakennusten ulkomittoja sekä arvioiden käyttötarkoitusta. Pääsääntöisesti kiinteistön alueelle tullessa pyritään ilmoittamaan mittauksista ovella käymällä. Mittaajilla on huomioväriset vaatteet ja henkilökortit.

Lisätietoja Virpi Lindvall

VLiNdATA Oy

virpi@vlindata.fi,

puh. 044 301 2471