Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnosta ja valvoa kunnan etua kunnallislain ja muiden säännösten sekä kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti.

Tällöin kunnanhallituksen tulee mm:

  • valmistella kunnanvaltuustossa käsiteltävät asiat ja tehdä niistä perustellut päätösesitykset
  • tutkia kunnanvaltuuston päätösten lainmukaisuus sekä panna päätökset täytäntöön
  • valvoa lautakuntien ja viranhaltijoiden työskentelyä
  • hoitaa kunnan rahatointa
  • valvoa määrärahojen käyttöä

Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä.

Esittelijänä kunnanhallituksessa toimii kunnanjohtaja.

Kunnanhallitus v. 2021-2025

1. Anne-Mari Kaarto, pj    (vj. Tuire Paju)
anne-mari.kaarto@oripaa.fi
2. Pertti Liinoja, vpj           (vj Tarmo Kankare)
3. Pekka Markula               (vj. Janne Paju)
4. Miia Koivusaari              (vj. Anne Lintumaa)
5.  Sanna Kiertonen          (vj. Ilkka Tuomisto)
6. Päivi Kössi                       (vj Helena Kelkka)
7. Asmo Mikkola               (vj Maire Järnström)