Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnosta ja valvoa kunnan etua kunnallislain ja muiden säännösten sekä kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti.

Tällöin kunnanhallituksen tulee mm:

  • valmistella kunnanvaltuustossa käsiteltävät asiat ja tehdä niistä perustellut päätösesitykset
  • tutkia kunnanvaltuuston päätösten lainmukaisuus sekä panna päätökset täytäntöön
  • valvoa lautakuntien ja viranhaltijoiden työskentelyä
  • hoitaa kunnan rahatointa
  • valvoa määrärahojen käyttöä

Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä.

Esittelijänä kunnanhallituksessa toimii kunnanjohtaja.

Kunnanhallitus v. 2017-2021

1. Päivi Kössi, pj         (vj. Helena Kelkka)
2. Tapio Pajula, vpj    (vj Pekka Markula)
3. Mika Nieminen      (vj. Joni Kelkka)
4. Anne-Mari Kaarto  (vj. Miia Koivusaari)
5. Matti Kulmanen     (vj. Ilkka Tuomisto)
6. Sanna Kiertonen    (vj. Nina Prusila)
7. Pertti Liinoja           (vj Tarmo Kankare)