Kuulutukset

Kuulutus, melupäätös, Raision Urheiluautoilijat ry

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 11.5.2022 ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisen päätöksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta saapuneen ilmoituksen johdosta. Päätös koskee Raision Urheiluautoilijat ry:n järjestämää Loimaan, Mynämäen, Oripään, Pöytyän ja Säkylän kuntien alueilla 28.5.2022 ajettavaa XIII Raisio Rallia. Asian diaarinumero on VARELY/2518/2022.

Kuulutus

Melupäätös