Opetussuunnitelma


Talviurheilupäivänä Ellivuoressa

Oripään koulun opetussuunnitelmassa yleisenä tavoitteena on oppilaan laaja-alainen osaaminen. Englannin opiskelu aloitetaan 1. luokalta ja ruotsin opiskelu 6. luokalta. 5.-6.-luokilla on yksi valinnainen vuosiviikkotunti.  Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on mm. lisätä oppilaiden aktiivisuutta ja  omaehtoisuutta oppimisessa. Motivaatio oppimiseen edesauttaa osaamista, ja osaaminen lisää motivaatiota. Pyrimme lisäämään oppilaiden oppimismotivaatiota kehittämällä oppimisympäristöä ja työtapoja.

Oripään koulun opetussuunnitelma 1.8.2023

Liite opetussuunnitelmaan: Arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan  päätteeksi 1.8.2023 alkaen

Liite opetussuunnitelmaan: Oripään kunnan opiskeluhuoltosuunnitelma 1.8.2023 alkaen

Liite opetussuunnitelmaan: valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 1.8.2023 alkaen

Oripään koulun lukuvuosisuunnitelma 2022-2023
——————————————————————————————————

Toimintamalli poissaoloissa

Toimintamalli väkivaltatilanteissa

Koulukiusaamisen ehkäisemisen toimintamalli

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tieto- ja viestintästrategia

Oripään koulun järjestyssäännöt