Opetussuunnitelma


Talviurheilupäivänä Ellivuoressa

1.8.2016 otettiin käyttöön  uusi Oripään koulun opetussuunnitelma. Yleisenä tavoitteena on oppilaan laaja-alainen osaaminen. Englannin opiskelu aloitetaan 2. luokalta ja ruotsin opiskelu 6. luokalta. 5.-6.-luokilla on yksi valinnainen vuosiviikkotunti. Oppiaineina fysiikka ja kemia sekä maantieto ja biologia jäävät historiaan, ja 1.-6.-luokilla opetetaan nyt ympäristöoppia. Historia oppiaineena  on nyt yhdistetty yhteiskuntaoppiin.  Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on mm. lisätä oppilaiden aktiivisuutta ja  omaehtoisuutta oppimisessa. Motivaatio oppimiseen edesauttaa osaamista, ja osaaminen lisää motivaatiota. Pyrimme lisäämään oppilaiden oppimismotivaatiota kehittämällä oppimisympäristöä ja työtapoja.
1.8.2020 alkaen opetussuunnitelmassa astui voimaan muutoksia arviointiluvussa: numeroarvostelu alkaa 4. luokalta, ja arviointikeskustelut joulu-tammikuussa korvaavat välitodistukset.

Oripään koulun opetussuunnitelma 1.8.2022

Liite opetussuunnitelmaan: Arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan  päätteeksi 1.8.2023 alkaen

Liite opetussuunnitelmaan: Oripään kunnan opiskeluhuoltosuunnitelma 1.8.2023 alkaen

Oripään koulun lukuvuosisuunnitelma 2022-2023

Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 
——————————————————————————————————

Toimintamalli poissaoloissa

Toimintamalli väkivaltatilanteissa

Koulukiusaamisen ehkäisemisen toimintamalli

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tieto- ja viestintästrategia

Oripään koulun järjestyssäännöt