Rakentaminen

Rakentamisen viranomaisvalvonta

Rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää, opastaa ja valvoa laadukkaan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut toimii kuntalaisten eduksi ja huolehtii yleisen edun huomioonottamisesta, sekä luvanhakijoiden ja naapurien oikeusturvan takaamisesta rakennettaessa.

Oripään rakennusjärjestys 2002