Heppa2012

Töihin Oripään kuntaan

 

 

24.11.2022
Oripään kunta julistaa haettavaksi varhaiskasvatuksen päällikön viran alkaen 2.1.2023

Varhaiskasvatuksen päällikön tehtävänä on vastata koko varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuudesta. Tehtäviin kuuluu järjestää kunnan varhaiskasvatus ja esiopetus, toimia varhaiskasvatuksen lähiesimiehenä, toimia sivistyslautakunnassa varhaiskasvatuksen asioiden valmistelijana sekä suorittaa hänelle määrätyt varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät. Varhaiskasvatuksen päällikkö on tilivelvollinen varhaiskasvatuksen osalta.
Puolet työajasta on varhaiskasvatuksen hallintoa.
Varhaiskasvatuksen päällikkönä pääset tärkeään asemaan kannustamaan alaisiasi sekä mahdollistamaan lapsille hyvä päivä sekä tarjoamaan lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä lapsen kavereiden sekä henkilökunnan kanssa.
Varhaiskasvatuksen tietämys, hallinnollinen osaaminen sekä varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan tuntemus katsotaan eduksi. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä itsenäistä työotetta.
Varhaiskasvatuksessa korostamme lapsen osallisuutta sekä leikin merkitystä. Oripää on maaseutukunta, jossa luonto on lähellä.  Hyödynnämme toiminnassamme lähiympäristöä ja aivan lähietäisyydellä on mahdollisuudet monipuoliseen liikkumiseen.
Tehtäväkohtainen palkka on 3 417,17 €/kk.
Kelpoisuusehtona virkaan on varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 §:n mukaan päiväkodin johtajan kelpoisuus. 1.1.2030 alkaen kelpoisuusvaatimus on varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito, mikäli kelpoisuus päiväkodinjohtajan virkaan ei määräydy saman lain 75 §:n siirtymäsäännösten mukaan. Siirtymäsäännöksen 74 §:n mukaisesti valitun tulee pätevöityä uusien vaatimusten mukaisesti määräaikana 1.1.2030 mennessä.
Sähköinen haku päättyy 8.12.2022 klo 12.00. Toivomme valitun aloittavan virassa mahdollisimman pian tai kuitenkin 2.1.2023 mennessä.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaamisesta. Koeaika 6 kuukautta.
Lisätietoja: sivistysjohtaja Mika Virtanen, puh. 040-772 6459.

Sähköiseen hakemukseen