Valmius- ja varautumisryhmä

Oripään kuntaan on perustettu vuoden 2023 aikana Valmius- ja varautumisryhmä. Ryhmän päämääränä on parantaa Oripään valmiutta kohdata erilaisia poikkeustilanteita niin, että kunta pysyy toimintakykyisenä kaikissa tilanteissa.

Valmius- ja varautumisryhmän jäseniä ovat Jarmo Mäntyharju, Jukka Heinonen, Petri Torkki ja Matti Kulmanen. Valmius- ja varautumisryhmä on luonut työnsä pohjaksi “Oripään mallin”, jota käytetään hyödyksi erilaisiin poikkeustilanteisiin valmistautuessa ja varautuessa. Ryhmän työ on vasta alussa ja työskentely valmistautumisen ja varautumisen parissa jatkuu.

Valmius- ja varautumisryhmän jäsenet
Kaaviokuva "Oripään mallista"