Kaavoitus ja kaavoituskatsaukset

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).

Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on laajentaa kuntalaisten tiedonsaantia ja osallistumis-mahdollisuuksia kaavoituksen kaikilla tasoilla.

Kaavoituskatsauksesta tulee tiedottaa sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. MRL 63 §:n mukainen ilmoitus kaavoituksen vireille-tulosta voidaan tehdä kaavoituskatsauksen yhteydessä.

Oripään kunnan asemakaavayhdistelmän näet tästä.

Kaavoituskatsaus 2023
Kaavoituskatsaus 2022
Kaavoituskatsaus 2019
Kaavoituskatsaus 2018
Kaavoituskatsaus 2017
Kaavoituskatsaus 2016
Kaavoituskatsaus 2013