Yhteistoimintasopimukset

Kunnan yhteistoimintaa koskevat sopimukset:

Aluearkkitehtisopimus 2021
Aurajoentie
Ensihoidon ja päivystyspalveluiden palvelusopimus
Jätehuolto
Jätevesien johtaminen
Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos
Kouluyhteistyö / Loimaa
Kouluyhteistyö / Pöytyä
LAPE-kärkihanke
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Lskky sopimus
Maaseutuhallintopalvelut
Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi -hanke sopimus
Potilasasiakirjat
Pyhäjärven suojeluohjelman 5.toimikauden 2021-2027 sopimus
Seutukunnallinen yhteistyösopimus etsivästä nuorisotyöstä
Sopimus Ankkuri-toiminnasta
Sopimus rakennusvalvonnan tehtävien hoitamisesta
Sopimus ympäristönsuojelun tehtävien hoitamisesta
Turun seudun puhdistamo Oy yhtiösopimus
Yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon palveluista
Loimaan seudun musiikkiopisto