Yhteistoimintasopimukset

Kunnan yhteistoimintaa koskevat sopimukset:

Aluearkkitehtisopimus 2021
Aurajoentie
Jätehuolto
Jätevesien johtaminen
Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos
Kouluyhteistyö / Loimaa
Kouluyhteistyö / Pöytyä
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Lskky sopimus
Maaseutuhallintopalvelut
Potilasasiakirjat
Pyhäjärven suojeluohjelman 5.toimikauden 2021-2027 sopimus
Seutukunnallinen yhteistyösopimus etsivästä nuorisotyöstä
Sopimus Ankkuri-toiminnasta
Sopimus rakennusvalvonnan tehtävien hoitamisesta
Sopimus ympäristönsuojelun tehtävien hoitamisesta
Turun seudun puhdistamo Oy yhtiösopimus
Yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon palveluista
Yhteistyösopimus Varsinais-Suomen työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)
Loimaan seudun musiikkiopisto