Yhteistoimintasopimukset

Kunnan yhteistoimintaa koskevat sopimukset:

Aluearkkitehtisopimus 2021
Jätehuolto
Jätevesien johtaminen
Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos
Kouluyhteistyö / Loimaa
Kouluyhteistyö / Pöytyä
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Sopimus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä Loimaan ja Oripään välillä
Lskky sopimus
Maaseutuhallintopalvelut
Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi -hanke sopimus
Potilasasiakirjat
Seutuhankintasopimus 2017-2018
Elinkeino- ja yrityspalvelut
Sopimus rakennusvalvonnan tehtävien hoitamisesta
Turun seudun puhdistamo Oy yhtiösopimus
TYP-sopimus
Päätös fi-verkkotunnuksen myöntämisestä
Ensihoidon ja päivystyspalveluiden palvelusopimus
Sopimus ympäristönsuojelun tehtävien hoitamisesta
Yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon palveluista
LAPE-kärkihanke
Sopimus Ankkuri-toiminnasta
Seutukunnallinen yhteistyösopimus etsivästä nuorisotyöstä