Yrittäjälle

Sisukasta yrittämistä

Oripäätä voi syystä sanoa yrittäjäkunnaksi, sillä kunnan yritystiheys ja yritysten luottoluokitus ovat valtakunnan kärkitasoa. Oripään kunta on osa Loimaan seutukuntaa ja kunnan yritystiheys on seutukunnan toiseksi suurin. Oripää on maatalousvaltainen kunta, mutta paikalliset maatilat ovat hyvin moderneja ja niiden tilakoko kasvaa koko ajan. Paikallisen luovuuden ja yrittäjähengen voimalla maatilatalouden ympärille on kasvanut lukuisia rinnakkaiselinkeinoja.

Kasvihuoneviljelyn osuus on Oripäässä huomattava, sillä kasvihuonepinta-alan osuus koko kunnan pinta-alasta on 5,5 hehtaaria.  Puutarhoilla tuotetaan vihannesten lisäksi ruukkukukkia aina kansainvälisille markkinoille asti.

Oripään elinkeinorakenteelle on tunnusomaista pienten ja keskisuurten yritysten suuri määrä. Kunnan yritysrakenne on monipuolinen, ja monet yritykset käyvät kauppaa myös kansainvälisesti.

Monipuolinen yritysrakenne ja valmiit alihankintaverkostot, keskeinen liikenteellinen sijainti, edulliset ja riittävän isot yritystontit sekä helposti saatavat yrittäjäpalvelut helpottavat myös uusien yritysten sijoittautumista kuntaan.


Tervetuloa tutustumaan elinvoimaisen kunnan monipuoliseen yrityselämään!