Jätevesien käsittelyn tehostaminen

Jätevesien käsittelyjärjestelmän on täytettävä asetuksen puhdistustasovaatimukset sellaisilla kiinteistöillä, jotka sijaitsevat 100m säteellä vesistön rannasta tai pohjavesialueella. Jos kiinteistösi sijaitsee rantavyöhykkeellä tai pohjavesialueella, olet todennäköisesti saanut kirjeen ympäristötoimistosta. Uusia rakennuksia koskien tai jätevesijärjestelmän muutoksien suhteen määräykset ovat voimassa kaikilla alueilla.Jos kiinteistölläsi on kuivakäymälä ja kantovesi, ei jätevesijärjestelmää tarvitse rakentaa. Riittää, että vedet imeytetään maahan vähintään 10m päähän vesistöstä.Jos jätevesijärjestelmän saneeraaminen ei jostain syystä ole mahdollista tai järkevää esim. kiinteistön ollessa tyhjillään tai taloudellisista syistä, voitte hakea remontille lisäaikaa, jota voidaan myöntää korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Toimita hakemus liitteineen ympäristötarkastajalle. LomakkeetJos jätevesijärjestelmäsi on päivitettävä, ota yhteyttä suunnittelijaan. Jätevesijärjestelmästä on teetettävä suunnitelma pätevällä suunnittelijalla. SuunnittelijalistaSuunnittelija käy tontilla, tekee tarvittavat mittaukset ja valitsee teille sopivan järjestelmän. Suunnitelma sisältää seuraavat osiot: Selvityslomake, piirustukset, käyttö- ja huolto-ohjeet.Jätevesien käsittelyjärjestelmän hyväksymiseksi jätetään ennen toteuttamisen aloittamista hakemus rakennusvalvontaan seuraavasti:

Toimenpidelupa asemakaava-alueilla

  • Hakemus toimitetaan kirjallisena tekniseen toimeen liittäen piirustukset kolmena kappaleena, selvitys hankkeesta yhtenä kappaleena ja huolto-ohjeet yhtenä kappaleena.
  • Kun saatte rakennusvalvontaviranomaisen hyväksytyn päätöksen, voitte 14 päivän oikaisuvaatimusajan jälkeen alkaa rakentaa järjestelmää. Jos päätöksessä on edellytetty työnjohtaja hankkeeseen, on se hyväksytettävä ennen työn aloittamista. Aloittamisesta tulee ilmoittaa rakennusvalvontaan.
  • Kun työ on valmis, pidetään toimenpidelupa-asiassa loppukatselmus ja sen takia otetaan yhteyttä rakennustarkastajaan katselmusajan sopimiseksi.

Toimenpideilmoitus asemakaava-alueiden ulkopuolisilla alueilla

  • Ilmoituslomake toimitetaan kirjallisena tekniseen toimeen liittäen piirustukset kahtena kappaleena, selvitys hankkeesta yhtenä kappaleena ja huolto-ohjeet yhtenä kappaleena.
  •  Ilmoitusmenettelyssä ei ole loppukatselmusta vaan riittää ilmoitus että työ on valmis. Ilmoita työn valmistumisestä myös ympäristötarkastajalle.