Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi.

Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluita koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä sosiaaliohjaajaan tai sosiaalijohtajaan.

Yhteystiedot löytyvät täältä.

Lapsiperheiden_sosisaalipalvelut