Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi.

Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluita koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä sosiaaliohjaajaan tai perhetyöntekijään

Yhteystiedot löytyvät täältä. 

 

PYYDÄ APUA

Pyydä apua on matalan kynnyksen sähköinen kanava, jonka kautta lapsiperhe saa tukea ja ohjausta oikeanlaisen avun piiriin. Apua voi pyytää nimettömänä. Apua pyytäessäsi sinun ei tarvitse tietää, mihin palveluun tai kehen ammattilaiseen tulee olla yhteydessä. Saat tukea ja ohjauksen oikeaan paikkaan lomakkeen täytettyäsi. Kysymyksesi ohjataan eteenpäin sellaiselle hyvinvointialueella työskentelevälle sosiaalihuollon taikka terveydenhuollon henkilölle, joka parhaiten osaa vastata kysymykseesi.

Pyydä apua -lomakkeen pääset täyttämään tästä linkistä. 

 

Lapsiperheiden_sosisaalipalvelut