Uuden toimintakauden alkaessa kaikkien perheiden asiakasmaksut tarkistetaan. Tuloselvityspyynnöt ja tuloselvityslomakkeet on jaettu varhaiskasvatusyksiköissä lapsen mukana koteihin.  Lisäksi tuloselvityslomake on löydettävissä kunnan nettisivujen lomakkeista. Tuloselvitykset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 28.8.2023 toimistosihteeri Satu Rintala kunnanvirastolle tai sähköisesti sähköpostiosoitteeseen satu.rintala(a)oripaa.fi.