Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnosta ja valvoa kunnan etua kunnallislain ja muiden säännösten sekä kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti.

Tällöin kunnanhallituksen tulee mm:

  • valmistella kunnanvaltuustossa käsiteltävät asiat ja tehdä niistä perustellut päätösesitykset
  • tutkia kunnanvaltuuston päätösten lainmukaisuus sekä panna päätökset täytäntöön
  • valvoa lautakuntien ja viranhaltijoiden työskentelyä
  • hoitaa kunnan rahatointa
  • valvoa määrärahojen käyttöä

Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä.

Esittelijänä kunnanhallituksessa toimii kunnanjohtaja.

Kunnanhallitus v. 2015-31.5.2017

1. Hannele Rouhiainen, pj
2. Pertti Liinoja, vpj
3. Pekka Markula
4. Tuire Paju
5. Matti Kulmanen
6. Taru Ojanperä
7. Tero Kuosa