Rudus Oy on toimittanut Oripään tekniselle lautakunnalle lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi.

Kuulutus

Lupahakemus

Ottosuunnitelma