Turun hallinto-oikeus on 23.2.2024 antanut päätöksen 298/2024, dnrot 1374/03.04.04.04.10/2023 ja 1795/03.04.04.04.10/2023, valitukset kunnanhallituksen oikaisuvaatimuspäätöksistä.

Tämä ilmoitus on yleisessä tietoverkossa 26.2.2024-27.3.2024.