Oripään kunta ja Oripään yrittäjät ry ovat solmineet 25.10.2023 elinvoimalupauksen, jolla yhdessä pyritään edistämään alueen elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia.

Lupauksessa on määritelty viisi painopistealuetta, joita edistämällä halutaan konkreettisesti parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja samalla vahvistaa kunnan elinvoimaisuutta. Painopistealueiden toteutumista seurataan vuosittain kaupungin ja yrittäjäyhdistyksen edustajien kesken.

Elinvoimalupauksen painopistealueet ovat

  1. Toimiva vuoropuhelu: Kunnan ja yrittäjien välistä vuoropuhelua kehitetään jatkuvasti ja molemmat osapuolet sitoutuvat yhdessä tehtyihin päätöksiin.
  2. Sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit: Kunnan kaavoitus- ja lupaprosessit ovat nopeita, selkeitä ja ennakoitavia. Yritysten näkemykset ja tarpeet huomioidaan kaavahankkeissa jo varhaisessa vaiheessa.
  3. Yrittäjämyönteiset hankinnat: Kunta on myönteinen oman alueen yrittäjille hankinnoissaan ja pyrkii edistämään paikallisten yritysten osallistumista kilpailutukseen.
  4. Yritysvaikutusten arviointi: Päätöksenteossa otetaan huomioon vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin kunnan laatiman ohjeistuksen mukaan.
  5. Yrittäjyyteen kannustaminen ja kuntabarometrien hyödyntäminen: Kunta kannustaa yrittäjyyteen ja tukee yritysten kasvua, kehittymistä ja uudistumista. Kunta hyödyntää Yrittäjien Kuntabarometrin tuloksia elinkeinopolitiikkansa kehittämisessä.