Tekninen lautakunta on kokouksessaan 28.4.2022 § 34, 35 hyväksynyt uudet sopimusehdot jotka tulevat voimaan 1.9.2022

Liittymis- ja käyttösopimusehdot

Yleiset toimitusehdot