Arvoisa vesihuoltolaitoksen asiakas

 

Oripään kunta ja vesihuoltolaitos on aloittamassa vesimittareiden vaihtotyön lokakuun aikana. Vaihtotyössä vanhat vesimittarit vaihdetaan etäluettaviin malleihin. Asiakkaaseen tullaan olemaan yhteydessä ennen paikalle saapumista. Vaihtotyön ajankohta sovitaan asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä ja yhteydenotot sekä vaihtotyön tulee suorittamaan LVI-asennus Koivisto Oy.

 

Työ sisältää lähtökohtaisesti vain vesimittarin vaihdon, jonka Oripään kunta kustantaa. Vaihtotyön yhteydessä ilmenevät ongelmat tai lisätyöt, käydään läpi asiakkaan kanssa ennen työn suoritusta ja siitä mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset tuodaan asiakkaalle selvästi esille.

 

Vaihtotyöt kestävät vuoden 2024 loppuun asti ja vaihtotyötä pyritään suorittamaan alueittain, joten yhteyden ottoja saattaa tulla myös seuraavan vuoden aikana.

 

Yhteistyöterveisin

Miika Hämäläinen

Tekninen johtaja