Kunnan tiedotuslehti on ilmestynyt. Sitä jaetaan kirjastossa, kaupassa ja kunnantalolla. Linkki uusimpaan lehteen.