30 04, 2020

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta

2020-05-05T10:54:48+03:0030.4.2020|Ajankohtaista, Kuulutukset|

KUULUTUS MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA Maanrakennus Pauli Peiponen Oy on toimittanut lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi. Hakemus koskee hiekan ottoa Oripään kunnan tilalta Impivaara 561-404-6- 45. Soranotto kohdentuu kahden aikaisemmin otetun sorakuopan väliin jäävään kannakseen. Oikeus muistutuksen tekoon on niillä, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea. Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena ja toimitettava Oripään tekniselle lautakunnalle 8.6.2020 mennessä [...]

23 03, 2020

Oripään rakennusjärjestys

2020-04-01T14:56:22+03:0023.3.2020|Kuulutukset|

Uusitun rakennusjärjestyksen ehdotus asetetaan 6.3.2020 nähtäväksi 30 päivän ajaksi kunnanvirastolle ja siitä voi esittää mielipiteensä. Ehdotuksesta neuvotellaan keskeisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ja pyydetään myös eri tahojen lausuntoja. Ehdotuksesta voi jättää oman lausunnon kirjallisena kunnanviraston postilaatikkoon tai sähköisesti kirjaamo(at)oripaa.fi osoitteeseen. Koska covid-19 virus aiheuttaa rajoitteita ihmisten liikkumiselle ja on suotavaa välttää turhia kontakteja, on ehdotus [...]

27 06, 2017

Kuntavaalien tulos

2017-06-27T08:51:36+03:0027.6.2017|Kuulutukset|

Oripään kunnassa 9.4.2017 toimitetuissa kuntavaaleissa vuosiksi 2017 - 2021 valituiksi tulleet valtuutetut ja heidän varajäsenensä