Oripään kunta julistaa haettavaksi varhaiskasvatuksen päällikön viran alkaen 2.1.2023.
Varhaiskasvatuksen päällikön tehtävänä on vastata koko varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuudesta. Tehtäviin kuuluu järjestää kunnan varhaiskasvatus ja esiopetus, toimia varhaiskasvatuksen lähiesimiehenä, toimia sivistyslautakunnassa varhaiskasvatuksen asioiden valmistelijana sekä suorittaa hänelle määrätyt varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät.
Lisätietoja: sivistysjohtaja Mika Virtanen p. 040 772 6459 tai etunimi.sukunimi@oripaa.fi.
Sähköiseen hakemukseen