Oripään kunta etsii varhaiskasvatuksen erityisopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Pääasiallisena tehtävänä on toimia esiopetuksesta vastaavana varhaiskasvatuksen opettajana, tavoitteena tarjota lapsille kokonaisvaltaista ja hyvää varhaiskasvatusta huomioiden lasten yksilölliset tarpeet. Hakemamme varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii kunnassa resurssina eri varhaiskasvatusryhmissä tarpeen mukaan. Lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii tarvittaessa varhaiskasvatuksen päällikön sijaisena.

Lisätietoja: www.mol.fi ja sivistysjohtaja Mika Virtanen etunimi.sukunimi@oripaa.fi tai puh. 040 772 6459.