Yksinyrittäjien koronatuen haku päättyy 30.9.2020

Yksinyrittäjien koronatuen haku jatkuu vielä syyskuun loppuun

Oripään kunnassa yksinyrittäjiä on 55 ja yritysten lukumäärän jakoperusteella Oripään kunnan osuus määrärahasta on 68.592€.

Saat pdf-pohjaisen hakemuksen alla olevasta linkistä ja word-pohjaisen hakemuksen kunnanjohtaja Timo Tolppaselta esim. sähköpostilla.
Hakemus
Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2.000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020.

Hakemuksessa kysytään seuraavia tietoja:
1. Hakijan perustiedot
2. Toiminnan kuvaus
3. Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
4. Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)

Hakemukseen jätettävät liitteet ovat seuraavat:
– Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
– Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot ovat oikein. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Huomioithan, että hakemus tehdään yrityksen KOTIKUNTAAN. Tarkista, että tietosi ovat oikein Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä www.ytj.fi

Lue lisää TEM:in linkistä.

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista?fbclid=IwAR18SNVBG9ySDNvN6jfKK6QTMXr3beAk6jpcEIrGGeTtrgfrLJupc1mwsVM

Tiedustelut
Timo Tolppanen
kunnanjohtaja

timo.tolppanen@oripaa.fi
p. 050 329 7757