Laomäentien siltaa aletaan remontoimaan 13.1.2021 ja lamäentie on sillan kohdalta poikki alustavasti 22.1.2021 asti.
Korvaava tieyhteys on järjestetty kustaantien kautta riuttantielle. Väliaikaisen tieyhteyden ympäristössä on syytä noudattaa alhaisia nopeuksia ja korkeaa varovaisuutta