Kuntalain 142 § mukainen ilmoitus Hallinto-oikeuden päätöksestä, Oripään kunnanhallitus 25.4.2022 § 80
8.6.2023
Turun Hallinto-oikeus on 6.6.2023 antanut päätöksen valitukseen H1092/2023, joka koskee Oripään kunnanhallituksen 25.4.2022 § 80 tekemää päätöstä.

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävillä Oripään kunnanvirastossa. Tämä kuulutus on yleisessä tietoverkossa 8.6.-7.7.2023