Vuoden 2023 ympäristökatselmus pidetään 26.4.2023.

Voitte ilmoittaa katselmoitavia kohteita tekniseen toimeen 0500531863,  tekninen@oripaa.fi tai kunnan palautesivujen kautta