Varsinais-Suomen kunnat pyytävät asukkailta tietoa ja mielipiteitä alueen päihdetilanteesta. Päihdetilannekysely avautuu 6.9.2021 osoitteessa:

Varsinais-Suomen kunnat pyytävät asukkailta tietoa ja mielipiteitä alueen päihdetilanteesta. Päihdetilannekysely avautuu 6.9.2021 osoitteessa:

https://link.webropolsurveys.com/S/CA7E11D8C3DB902A

Päihdetilannekyselyllä kartoitetaan asukkaiden alkoholiin, tupakkatuotteisiin ja huumeisiin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä. Kyselyssä tiedustellaan havaintoja erityisesti alaikäisten päihteidenkäytöstä sekä päihdetilanteesta yleisesti.

Päihdetilannekysely on tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille asukkaille. Vastaamalla kyselyyn asukkaat pääsevät esittämään ajatuksiaan ja toivomuksiaan esimerkiksi päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Tarkoituksena on selvittää, millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Varsinais-Suomen kuntien ja tulevan hyvinvointialueen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä.

Päihdetilannekysely on osa valtakunnallista Pakka- toimintamallia, jolla tehostetaan paikallistason ehkäisevää päihdetyötä. Varsinais-Suomessa päihdetilannekyselyitä on toteutettu aikaisemmin Turussa, Salossa ja Paimiossa.

Kyselyyn vastataan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta

Varsinais-Suomen kunnat pyytävät asukkailta tietoa ja mielipiteitä alueen päihdetilanteesta. Päihdetilannekysely avautuu 6.9.2021 osoitteessa:

https://link.webropolsurveys.com/S/CA7E11D8C3DB902A

Päihdetilannekyselyllä kartoitetaan asukkaiden alkoholiin, tupakkatuotteisiin ja huumeisiin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä. Kyselyssä tiedustellaan havaintoja erityisesti alaikäisten päihteidenkäytöstä sekä päihdetilanteesta yleisesti.

Päihdetilannekysely on tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille asukkaille. Vastaamalla kyselyyn asukkaat pääsevät esittämään ajatuksiaan ja toivomuksiaan esimerkiksi päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Tarkoituksena on selvittää, millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Varsinais-Suomen kuntien ja tulevan hyvinvointialueen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä.

Päihdetilannekysely on osa valtakunnallista Pakka- toimintamallia, jolla tehostetaan paikallistason ehkäisevää päihdetyötä. Varsinais-Suomessa päihdetilannekyselyitä on toteutettu aikaisemmin Turussa, Salossa ja Paimiossa.

Kyselyyn vastataan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://link.webropolsurveys.com/S/CA7E11D8C3DB902A

Kyselyyn osallistutaan nimettömästi ja luottamuksellisesti ja sen täyttäminen vie aikaa n. 10-15 minuuttia

Kyselyyn voi vastata 6.-30.9.2021.

 

Lisätiedot:

Vapaa-aikaohjaaja Tiina Kuikka puh 040 1977 293

suunnittelija Niina Jalo, Turun kaupunki, puh 040 63 83 672, niina.jalo@turku.fi

Kyselyyn osallistutaan nimettömästi ja luottamuksellisesti ja sen täyttäminen vie aikaa n. 10-15 minuuttia

Kyselyyn voi vastata 6.-30.9.2021.