Sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmäselvitys

https://oripaa.fi/wp-content/uploads/2023/06/Kuljetusjarjestelmaselvitys-nahtavana-kuulutus.pdf