KUULUTUS

 

Oripään tekninen lautakunta on myöntänyt 25.8.2022 § 62 Ari Markkula Oy:lle maa-ainestenottoluvan kiinteistön Kangassuo 561-404-7-50 alueelle.

Päätös ja valitusosoitus liitteenä, valitusaika päättyy 5.10.2022.

 

 

Oripää 29.8.2022

Päätös

Valitusosoitus