Kuulutus
Suunnitelmateksti
Alueen sijainti
Rekisterikartta
Kiinteistörekisteriote
Lainhuutotodistus
Pohjavesialuekartta
Markkula nykytilanne
Markkula jälkitilanne
Leikkaus A-A
Leikkaus B-B
Leikkaus C-C
Leikkaus D-D
Leikkaus E-E
Leikkaus F-F
Maa-aineslupahakemus
Kaivannaisjäte