Julkipanoilmoitus ympäristölupapäätös

TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSET

 

Seuraava Oripään kunnan teknisen lautakunnan tekemä ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 6.2.2019.

Tekninen lautakunta 31.1.20176 § 3: Oripään Elementti Oy/ympäristölupa Oripään kunnan Oripään kankaalla kiinteistöillä Touhula 561-404-8-170 ja Männikkö 561-404-10-143 osoitteessa Norsitie 43, 32500 Oripää.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa ja toimitettava viimeistään 8.3.2019.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana Oripään kunnan teknisellä osastolla osoitteessa Koulutie 2.

 

Oripäässä 6.2.2016

 

 

Oripään kunnan tekninen lautakunta

2019-02-06T12:34:08+03:006.2.2019|Kuulutukset|