Oripään kunnan Nallenkolon päiväkotiin tehtiin 2.-3.11.2022 Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Lisäksi samana ajankohtana on tehty kiinteistöön Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Tutkimustulokset tulivat jouluviikolla ja kunnan tekninen osasto selvittää tuloksia. Tekninen lautakunta tekee kiinteistöstä myöhemmin esityksen.

Sivistyslautakunnalle annettiin 21.12.2022 asiasta lausunto, jossa todettiin kiinteistön olevan vanha ja peruskorjauksen tarpeessa. Nallenkolon päiväkotitoimintaa ehdotettiin siirrettäväksi muihin kunnan tiloihin, jotta kunta voi rauhassa pohtia ja suunnitella peruskorjauksen tarpeessa olevan kiinteistön eri vaihtoehtoja.

Sivistyslautakunta on 21.12.2022 käsitellyt asiaa ja päätti seuraavasti:
1. Päiväkoti Nallenkolon toiminta siirretään Nosen tiloihin kiireellisesti joululoman jälkeen, mutta väliaikaisesti.
2. Nuorisotila Nose jää tauolle, kunnes sille on osoittaa korvaavat tilat. Vapaa-aikaohjaaja
suunnittelee korvaavaa toimintaa nuorille. Vapaa-aikaohjaaja ryhtyy selvittämään korvaavaa
nuorisotilaa välittömästi esim. kirjaston lisäosasta.

Kunnantalon luokkahuoneen remontti aloitettiin jouluviikolla. Tämä remontti ei liity Nallenkolon tilanteeseen vaan sivistyslautakunnan aiempaan päätökseen lisätilan tarpeesta päivähoitoon. Remontin valmistusajankohdaksi on ilmoitettu 20.1.2023, mutta tämän jälkeen on vielä pintatöitä ja joitakin asennuksia tehtävä.

Nosen osalta työt alkavat viikolla 2 ja sen muutostyöt valmistuvat nopeammalla aikataululla.  Nosen toiminnan osalta vapaa-aikaohjaaja tiedottaa asiasta, kun toimitilat ovat selvillä.

Nallenkolon päiväkoti ei ole käyttökiellossa. Sivistysjohtaja on 3.1.2023 informoinut varhaiskasvatuksen ja koulun huoltajille, että Nallenkolon toiminta jatkuu 9.1.2023 väistötiloissa.  Korvaavat tilat löytyvät Liikuntahallilta, jossa Nallenkolon toiminta jatkuu toistaiseksi, kunnes Nosen tilat ovat käyttövalmiit.

Liikuntahalli on arkisin klo 17 jälkeen ja viikonloppuisin normaalisti käytettävissä. Nallenkolon toiminta on rajattu liikuntahallilla, joten päivisinkin voi liikuntahallia käyttää. Turnaukset ja muut tapahtumat voi järjestää aivan normaalisti.

Tiedoksi, että sivistyslautakunta kokoontuu 10.1.2023 valitsemaan uutta varhaiskasvatuksen päällikköä.

Toimialojen kesken on jo tehty paljon yhteistyötä. Tarvetta yhteistyöhön on jatkossakin kaikkien asiaan osallistuvien kesken, jotta päästään haastavasta tilanteesta eteenpäin. Laitetaan siis paikat kuntoon, valitaan varhaiskasvatuksen päällikkö ja lähdetään yhdessä kehittämään varhaiskasvatusta. Unohtamatta muuta lasten- ja nuorten toimintaa.

Tiedotusterveisin
Timo Tolppanen
kunnanjohtaja