Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa vammaispalveluiden järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hakemuslomakkeet löytyvät Varsinais-Suomen hyvinvointialueen nettisivuilta tästä linkistä.

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluita järjestetään liikunnallisesti vaikeavammaiselle siten, että hänellä on välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa.  Kuljetuspalvelumatkoja voi tehdä Oripään ja lähikuntien alueella.

Kuljetuspalveluita voidaan myöntää myös sosiaalihuoltolain mukaan, mikäli henkilön terveydentila ei oikeuta vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin. Nämä kuljetuspalvelut on suunnattu erityisesti ikääntyneiden henkilöiden asiointimatkoihin.

Molemmat edellä mainitut kuljetuspalvelumuodot on tarkoitettu asiointi- ja virkistysmatkoihin. Terveydenhoitoon liittyviin matkoihin (mm. lääkärikäynnit ja sairaalamatkat) kuljetustukea haetaan Kelasta. Lisätietoja osoitteesta www.kela.fi.

Asunnon muutostyöt ja apuvälineet

Asunnon muutostöillä ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden korvaamisella pyritään mahdollistamaan vammaisen henkilön asuminen omassa kodissa.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt (mm. ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, WC:n ja vesijohdon asentaminen, kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt). Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman vaatimat muutostyöt voivat myös kuulua korvauksen piiriin.  (esim. auton ajohallintalaitteet).