Varhaisen tuen palvelut

Oripäässä tarjotaan sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluja. Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut eivät edellytä lastensuojelun asiakkuutta. Palvelujen tarve selvitetään toteuttamalla palvelutarpeen arvio yhdessä perheen kanssa. Palvelutarpeen arviossa huomioidaan moniammatillinen yhteistyö eli kartoitetaan perheen kanssa työskentelevien yhteistyötahojen näkökulmat. Arvion perusteella perheelle voidaan tarjota palveluina lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa. Lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan lapsiperheille alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella. Sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista voidaan periä omavastuuosuus huomioiden perheen maksukyky.