Lastenvalvojan tehtäviä

Lastenvalvojapalvelut 1.1.2023 alkaen:

Lastenvalvojapalvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen maakunnalliseen perheoikeudelliseen yksikköön, jolla on toimipisteitä eri puolilla Varsinais-Suomea. Yhteystiedot ja ohjeet ajanvaraukseen löydät alla olevasta linkistä:

https://www.varha.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/perheoikeudelliset-palvelut

Isyysasiat

Lastenvalvoja hoitaa lasten isyyden selvittämistä ja vahvistamista koskevat asiat, silloin kun vanhemmat eivät ole keskenään naimisissa. Vuoden 2016 alusta alkaen mies voi tunnustaa lapsen isyyden jo ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa, jos tulevan lapsen isyys on selvä. Neuvolasta isyysasiakirjat toimitetaan lastenvalvojalle ja isyyden tunnustaneella on lapsen syntymän jälkeen 30 päivän aikana mahdollisuus perua tunnustus. Tämän jälkeen lastenvalvoja toimittaa isyyspaperit maistraattiin, jossa lapsen isyys vahvistetaan.

Mikäli lapsen isyys ei ole varma ja se halutaan tutkia oikeusgeneettisellä tutkimuksella, lastenvalvoja hoitaa isyyden selvittämisen.

Huolto- ja tapaamisasiat

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen ja hänen yksilöllisten tarpeidensa ja toivomustensa mukainen kehitys. Huollon tulee mahdollistaa myönteiset ja läheiset ihmissuhteet lapsen ja hänen molempien vanhempiensa välillä.

Lapsen juridisia huoltomuotoja ovat yhteishuolto ja yksinhuolto. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen kasvatuksesta, terveydenhuollosta, sukunimestä, asuinpaikasta, koulutuksesta, passin hankinnasta ja alle 15-vuotiaan uskontokunnasta. Lapsen huoltomuodosta riippumatta lapsella on oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmilta sekä oikeus tavata molempia vanhempiaan.

Avio-ja avoeron yhteydessä vanhemmat voivat laatia lastenvalvojan luona kirjallisen sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Riitatilanteet ratkaisee käräjäoikeus.

Elatusapu

Molemmat vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykyjensä mukaan pääsääntöisesti siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.

Elatusavun määrän tulee olla lapsen kannalta riittävä ja sen on oltava oikeassa suhteessa suorittajan maksukykyyn. Elatusavun suuruuden määräämistä ohjaa valtakunnallinen ohjeistus. Elatusavun määrä ja sen suorittamistapa vahvistetaan sopimuksella tai oikeuden päätöksellä.