Aikuissosiaalityö ja toimeentuloturva

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön toimintakykyä, elämänhallintaa ja elämänlaatua palveluohjauksen, neuvonnan, eri toimijoiden välisen yhteistyön ja sosiaalisten ongelmien selvittämisen kautta. Tavoitteena on niin ikään ennaltaehkäistä ongelmien pahenemista ja tukea avun tarvitsijaa ja ohjata häntä esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalvelujen piiriin. Kokonaisvaltaisen tilannearvon pohjalta laaditaan tarvittaessa sosiaalityön asiakassuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on asiakkuuden väliaikaisuus.

Sosiaalitoimeen kuuluun myös täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen tarpeen arviointi ja myöntäminen. Toimeentulotuella voidaan tukea yksilöitä ja perheitä tilanteissa, joissa heidän tulonsa eivät riitä välttämättömiin menoihin. Täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki on harkinnanvaraista ja sen avulla pystytään huomioimaan tuen hakijoiden erityiset tilanteet ja pyritään torjumaan tilanteen pahenemista ja syrjäytymistä.

1.1.2023 alkaen oripääläisten aikuissosiaalityöstä sekä täydentävästä ja ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toimeentulotuki- ja hautausavustushakemukseen pääset tästä linkistä.

Perustoimeentulotuen käsittely siirtyi Kelaan 1.1.2017 alkaen. Lisätietoa löydät Kelan sivuilta.

 

Mikäli olet huolissasi läheisesi kyvystä huolehtia itsestään, terveydestään tai turvallisuudestaan, voit tehdä hänestä huoli-ilmoituksen. 

 

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on lakiin perustuvaa, vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta palvelua, jossa rikoksen tai riidan osapuolet voivat kohdata toisensa turvallisesti ja tasavertaisesti sekä vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun. Sovittelussa voidaan käsitellä rikoksen tai riidan aiheuttamia haittoja ja sopia toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Aloitteen sovittelusta voi tehdä muun muassa poliisi, syyttäjä, muu viranomainen, asian osapuolet, edunvalvoja ja myös alaikäisen osapuolen huoltajat.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Turun kaupungin väliseen sopimukseen perustuen Varsinais-Suomen sovittelutoimisto hoitaa sovitteluasiat koko Varsinais-Suomen maakunnan alueella.

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto, PL 364, 20101 Turku
Käyntiosoite: Puistokatu 2, käynti sisäpihalta
Puhelin: 0449072448, sähköposti: sovittelu@turku.fi, www: turku.fi/sovittelu

Sivutoimipisteet löytyvät Salosta, Loimaalta ja Uudestakaupungista. Tapaamiset siellä vain sovitusti.

ESITE