Päivähoitoon ilmoittautuminen

Oripään kunta tarjoaa varhaiskasvatuspalveluja

  • perhepäivähoidossa
  • päiväkoti Kultasiivessä
  • päiväkoti Nallenkolossa
  • esiopetusikäisten osapäivähoidossa

Varhaiskasvatukseen voi ilmoittautua läpi vuoden. Paikan voi saada äkilliseen opiskeluun tai työnsaantiin liittyvistä syistä kahden viikon kuluttua hakemuksesta. Muissa syissä hoitopaikan osoittaminen tapahtuu viimeistään neljän kuukauden kuluttua hakemuksesta.

Elokuussa alkavaa uutta toimintakautta varten varhaiskasvatushakemus tulisi tehdä maaliskuun aikana. Haku koskee uusia varhaiskasvatukseen tulijoita sekä heitä, jotka toivovat hoitopaikan muutosta.

Hakulomakkeita saa sivistystoimen toimistosihteeriltä (Yläneentie 2) tai varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöltä sekä hoitoyksiköistä. Hakulomakkeen voi myös tulostaa kunnan nettisivuilta kohdasta Lomakkeet.

 

Kultasiiven esite
Perhepäivähoidon esite
Welcome to Family Day Care
Nallenkolon esite