KESÄTYÖPAIKKATUEN MYÖNTÄMISEN EHDOT ovat ollet seuraavat:
Työnantaja voi olla yritys, yhdistys tai yksityinen henkilö Oripäästä
* tuen piiriin kuuluvan nuoren tulee olla 15-25-vuotias oripääläinen opiskelija tai tämän vuoden
keväällä koulunsa päättävä
* työntekijä ei saa olla työnantajan perheenjäsen
* työllistämisaika 1.6.-30.9.
* nuorta kohti enintään kaksi tukikuukautta, tuen määrä on puolet nuorelle maksettavasta palkasta,
kuitenkin enintään 260 euroa/nuori/tukikuukausi. Kunnalla on osoitettuna tuen maksamiseen
vuosittain määräraha, jonka puitteissa tuet myönnetään.
* tukea maksetaan enintään kuudeksi henkilötyökuukaudeksi yritystä kohden
* tuki maksetaan työnantajalle työsuhteen päättymisen jälkeen palkkaselvitystä vastaan
* tukea ei makseta nuoresta, joka on samana kesänä työskennellyt kunnan palveluksessa tai
toisessa tukipaikassa
* kesätyöpaikka ei saa olla maatalousyrittäjän vuosilomalain mukainen sijaispaikka.

Lomake kesätyötuen hakuun.