Päätöksenteko

Kuntavaalien tulos

Oripään kunnassa 9.4.2017 toimitetuissa kuntavaaleissa vuosiksi 2017 – 2021 valituiksi tulleet valtuutetut ja heidän varajäsenensä

 

Keskusvaalilautakunnan vaalin tuloksen vahvistamisen sisältävä pöytäkirja 12.4.2017 valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kunnan ilmoitustaululla 19.4. – 25.4.2017.

Oripäässä 19.4.2017

Oripään kunnan keskusvaalilautakunta